Toetus KIKist ressursitõhususe investeeringuks

Technomar & Adrem AS sai meetme „Ettevõtete ressursitõhusus tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnikasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine“ raames toetust summas 200 000,00 eurot, mille abil viiakse perioodil 01.03.2021 – 28.02.2022 ellu projekt  „AS Technomar & Adrem ressursitõhususe investeering pressimis- ja lihvimisliini“ kogumaksumusega 857 000 eurot.

Technomar & Adrem AS soovib projekti „AS Technomar & Adrem ressursitõhususe investeering pressimis- ja lihvimisliini“ raames soetada uue täisautomaatse lamellide kuumpressi koos uue kalibreerimis-lihvimisliiniga. Projekti eesmärk on suurendada ettevõtte tootmiskompleksi ressursitõhusust. Antud investeerimisprojekti tulemusena väheneb puidu erikulu 10,5%.

 

Technomar & Adrem AS sai meetme „Ettevõtete ressursitõhusus tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnikasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine“ raames toetust summas 200 000,00 eurot, mille abil viiakse perioodil 01.05.2021 – 30.04.2022 ellu projekt  „AS Technomar & Adrem ressursitõhususe investeering lakkimisliini“ kogumaksumusega 840 000,00 eurot.

Projekti eesmärgiks on suurendada Technomar & Adrem AS tootmisprotsessi ressursitõhusust ühe valmistoodangu ühiku kohta. Projekti raames on plaanis soetada täisautomaatne lakiliin ning uus lihvija. Uus lakkimisliin võimaldab vähendada praaktoodangu teket, suurendada seadistamise täpsusastet, suurendada ressursside efektiivset kasutamist ning tõsta toodangu kvaliteeti. Kokkuvõttes kasvab projekti tulemusena ettevõtte toodangumaht 6,3%.