Toetus KIKist ressursitõhususe investeeringuks

Technomar & Adrem AS sai meetme „Ettevõtete ressursitõhusus tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnikasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine“ raames toetust summas 99 250,00 eurot, mille abil viiakse perioodil 16.07.2020 – 30.06.2021 ellu projekt  „AS Technomar & Adrem ressursitõhususe investeering kastide tootmisesse“ kogumaksumusega 198 500,00 eurot.

Projekti raames automatiseeritakse kastide tootmises liin nr. 2 ning soetatakse kastide aluste tootmiseks arvjuhtiv naelutusmasin. Projekti eesmärgiks on liini automatiseerimise ning naelutusmasina soetamisega parandada ettevõtte tootmiskompleksi ressursitõhusust. Projekti tulemusena kaob vajadus autokütuse järele, väheneb vineeri erikulu 6,2% ning saematerjali erikulu 4,4% võrra, saavutades 4,6% ressursisäästu ühe valmistoodangu ühiku kohta.

 

Technomar & Adrem AS sai meetme „Ettevõtete ressursitõhusus tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnikasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine“ raames toetust summas 97 450,00 eurot, mille abil viiakse perioodil 01.10.2020 – 30.09.2021 ellu projekt  „AS Technomar & Adrem ressursitõhususe investeering CNC pinki“ kogumaksumusega 206 188,00 eurot.

Projekti eesmärgiks on suurendada Technomar & Adrem AS tootmisprotsessi ressursitõhusust ühe valmistoodangu ühiku kohta. Projekti raames on plaanis soetada uus CNC keskus, mis aitab vineerist kaablitrumlite tootmisprotsessis aega säästa ning vähendada tootmisprotsessis tekkivaid jääke ning praake. Ressursisäästu projekti tulemusena paraneb ettevõtte ressursikasutus 3,5 % ühe valmistoodangu ühiku kohta